Kapelania

Kapelania

Opieka duszpasterska

Pacjenci hospitalizowani w Szpitalu mają zapewnioną opiekę duszpasterską. Osobom przebywającym w Szpitalu przysługuje prawo do uczestniczenia w czynnościach i obrzędach religijnych oraz wypełniania obowiązków religijnych i obchodzenia świąt religijnych zgodnie z swoim wyznaniem, jak również do posiadania i korzystania z przedmiotów do uprawiania kultu i praktyk religijnych.

Od Poniedziałku do Piątku oraz w Niedzielę i świętasale chorych uprzednio zgłoszonych (telefonicznie lub przez personel szpitala) odwiedza kapłan kościoła rzymsko-katolickiego z posługą sakramentalną.

W Kaplicy p.w. Chrystusa Ukrzyżowanego na I piętrze Szpitala (1035) odprawiana jest Msza Święta wg następującego porządku:

  • niedziele i święta – uroczystości – godz. 1000,
  • od poniedziałku do piątku – godzina 1430,
  • sobota – nie ma Mszy św.,
  • Kaplica otwarta dla Pacjentów i Pracowników szpitala od 530 do 2145.

Okazja do spowiedzi św. 30 minut przed Mszą św.

Oprócz powyższego w Klinikach/Oddziałach umieszczone są informacje dotyczące dostępu do opieki duszpasterskiej innych wyznań wraz z adresami i numerami telefonów.