Wiara&Rozum

Wiara&Rozum

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO NA XXXII ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

(11 lutego 2024 r.) „Nie jest dobrze, by człowiek był sam”.Leczyć chorego poprzez leczenie relacji „Nie jest dobrze, by człowiek był sam” (Rdz 2, 18). Od początku Bóg, który jest miłością, stworzył człowieka dla komunii, wpisując w jego istotę wymiar relacji. W ten sposób nasze życie, ukształtowane na obraz Trójcy Świętej, jest powołane do pełnego realizowania

Read More
Posted in polecanki | Leave a comment

Słowo ma moc… (004)

Moje przywileje wynikające z chrztu „Radujmy się i składajmy dzięki: staliśmy się nie tylko chrześcijanami, ale Chrystusem. Zdumiewajcie się i cieszcie: staliśmy się Chrystusem!”. Jan Paweł II, Christifideles laici, 17. Czy korzystamy w pełni z darów udzielonych w sakramencie chrztu?Przez chrzest Bóg stał się naszym Ojcem, Chrystus – Bratem, a Duch Święty mieszka w nas

Read More
Posted in polecanki | Leave a comment

Słowo ma moc… (003)

Jestem znakiem dla świata. Tożsamość chrześcijanina „W Antiochii (…) po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami”.Dzieje Apostolskie 11, 26. Czy ludzie wiedzą, że jesteśmy od Jezusa? Bycie chrześcijaninem nie polega jedynie na wewnętrznym przekonaniu, że tak właśnie jest, lecz także – a może przede wszystkim – na świadectwie życia. Wszak sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia,

Read More
Posted in polecanki | Leave a comment

Słowo ma moc… (002)

PRZEZ CHRZEST WCHODZĘ DO KOŚCIOŁAPrzez chrzest staję się Dzieckiem Boga „Nazywamy go darem – ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nieprzynoszą; łaską – ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili; chrztem – ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie; namaszczeniem – ponieważ jest święty i królewski (a królów się namaszcza); oświeceniem – ponieważ jest jaśniejącym światłem;

Read More
Posted in polecanki | Leave a comment

Słowo ma moc… (001)

KOŚCIÓŁ JEST WSPÓLNOTĄAby wybierać mądrze… O rozeznawaniu w Kościele „Rozdźwięk pomiędzy wiarą, którą wyznają, a życiem codziennym, jakie wielu prowadzi, należy zaliczyć do poważniejszych nieprawidłowości naszych czasów”. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, nr 43. Wyobraźmy sobie sytuację, gdy idziemy nieznanym szlakiem. Nagle tajemy na rozstaju dróg i nie za bardzo

Read More
Posted in polecanki | Leave a comment

Tętno (2023)

Film “Tętno” autorstwa Stefana Czernieckiego i Jana Sobierajskiego to dokument o życiu. O walce o jego istnienie. Autorzy pochylają się w nim nad argumentami zwolenników aborcji, próbując znaleźć na nie odpowiedzi w świecie nauki. Każdy argument jest rozkładany na czynniki pierwsze i wnikliwe analizowany. W filmie występują liczne autorytety: zarówno z dziedziny samej genetyki, ginekologii,

Read More
Posted in polecanki | Leave a comment