Wymienianki 2023

Wymienianki 2023

Poniedziałek 10.11.2023 – 14:30

TAJEMNICE BOLESNE

 1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Magdalena Aleksander, ks Roman Waszkiewicz, Zbigniew Waszkiewicz ,Marianna i Feliks Waszkiewicz, Krystyna i Grzegorz Wieloszyńscy, Zbigniew Szypura, Marian Orłowski, Małgorzata Jóźwiak, Małgorzata Sobczyńska, Michał i Łucja Meissnerowie
 2. Biczowanie Pana Jezusa
  Krystyna i Emil Cukrowscy; Julia, Helena, Maria, Janina i Józef Nuckowscy; Andrzej i Janusz Obrębscy; za Sehiia Remniakova; Zmarli, którzy nie zdążyli pojednać się z Bogiem
 3. Ukoronowanie cierniową koroną
  Henryk Osiński, Roman Kurczewski, Regina Kuźmińska, Aleksandra Pabijan; Issa Fares, Bogumiła Buko, Andrzej Hoffmann, Andrzej Paliszewski, o. Aureliusz Gęstwa, o. Edmund Rutkowski
 4. Niesienie krzyża
  Jadwiga i Michalina Gnabel; Antonina i Wincenty Kowala; Zuzanna i Jan Nowaczyk; Kazimiera i Władysław Stawiccy; Roman, Dawid Tauber
 5. Ukrzyżowanie
  Arkadiusz Sulej; Maciej Białasik; Teresa Chlewicka; Jan, Elżbieta, Tomasz i Teresa; Marianna, Bolesław i Ryszard Szofer; Halina i Agata Sulinowska; Felicja Nowaczyk; Beata Bocheńska; Robert Maląg

Czwartek 9.11.2023 – 14:30

TAJEMNICE ŚWIATŁA

 1. Chrzest Chrystusa w Jordanie
  Antonina i Wincenty Kowala, Romana Hatala-Gniazdowska, Rajmund Karczewski, Zygmunt Kasperowicz, Stanisław Skublicki, Krystyna Górska, Ewa Pik, Barbara Woźniak, Teresa Wilewska-Klubo, Bogdan Romański, Ewa Niemczewska,
 2. Cud Chrystusa na weselu w Kanie
  Genowefa i Bogusław Charkiewicz, Tomasz Szyc, Irena Szofer, Janina i Franciszek Ciszak, Dorota i Adam Lewandowscy, Kazimiera i Franciszek Ratajczak, Maciej Białasik, Marek Maciejewski, Marianna i Jan Niedzielscy
 3. Nauczanie Jezusa
  Zbigniew Cyprych Kustyna, Jan Kalkowscy, Anna Włoch, Hieronim Barański, Urszula Pomerenke, Dawid Grygiel, Małgorzata, Dawid, Wszyscy Zmarli Pracownicy Szpitala oraz z Rodzin Pracowników, Wiesław Wójcik, Violetta Kaczmarek
 4. Przemienienie na górze Tabor
  Cecylia, Henryk, Janina, Jerzy Chirek; Agata, Zygmunt, Tadeusz, Regina, Jakub, Eugenia, Mieczysław, Piotr Szewczykowie; Maria, Antonina, Jan, Stefania, Feliks Szydkowscy; Leokadia i Walter Bukowscy; Janina Zywolewska, Helena Smaluch, Barbara i Bogdan Kuta, Andrzej Joniec; Jerzy, Józefa, Bronisława Szymańscy, Joanna, Ignacy, Danuta, Sylwester Orłowscy
 5. Ustanowienie Eucharystii
  Czesława, Czesław, Aleksandra, Dominika Kowalczewscy; Cecylia i Dionizy Wesołek, Zmarli z Rodzin Woźniaków i Wesołków, Leon, Teresa, Henryk Lewandowscy oraz Zmarli z Rodziny Lewandowskich, Dominik Krzemiński z Małżonką, Bożena Nóżka, Andrzej Barecki, Jolanta Baranowska, Irena Brzezińska, Arleta Słomczyńska, Dariusz Skopowski, Stanisław Schabowski, Ryszard Skurczewski, Barbara Leśniak, Teresa Kończal, Zbigniew Słomian, Sławomir Grosshohnacker, Marian i Regina Wypijewscy, Barbara Słomska, Pan Janek

Środa 8.11.2023 – 14:30

TAJEMNICE CHWALEBNE

 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Michał Dudziak, Zuzanna i Jan Nowaczyk
 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Janina Miodońska, Agnieszka Brzezińska, Magdalena Aleksander
 3. Zesłanie Ducha Świętego
  Aleksander Świtoński, Ryszard Gniazdowski, Lidia Montowska
 4. Wniebowzięcie N.M.P
  Józef Sadkiewicz, Leszek Stasiński, Jerzy Burczyk
 5. Ukoronowanie N.M.P na królową nieba i ziemi
  Janusz Montowski, Jan Biziel, Zmarli Pacjenci w minionym roku z Naszego Szpitala

Wtorek 7.11.2023 – 14:30

TAJEMNICE BOLESNE

 1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Marian Grygiel, Zdzisław Skok
 2. Biczowanie Pana Jezusa
  Alina Sokup, Elżbieta Drzewiecka
 3. Ukoronowanie cierniową koroną
  Piotr Malukiewicz, Felicja Nowaczyk
 4. Niesienie krzyża
  Krzysztof Gaweł, Jan Biziel
 5. Ukrzyżowanie
  Zmarli Pacjenci w minionym roku z Naszego Szpitala, Janusz Grudziński

Poniedziałek 6.11.2023 – 14:30

TAJEMNICE RADOSNE

 1. Zwiastowanie NMP
  Andrzej Barecki, Anna Głogowska, Beata Gniazdowska
 2. Nawiedzenie św. Elżbiety
  Bogusław Doroszewski, Elżbieta Drzewiecka, Grażyna Kalińska
 3. Narodzenie Jezusa
   Jadwiga Jagodzińska, Jan Senkus, Jolanta Barańska
 4. Ofiarowanie Jezusa
  Krzysztof Gaweł, o. Grzegorz Błoch, Witold Koprowski
 5. Odnalezienie Jezusa
  Zdzisław Skok, Jan Scharwerk, Jan Biziel

Piątek 3.11.2023 – 14:30

TAJEMNICE BOLESNE

 1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  Krystyna Lorenc; Anna Lorenc; Janina Wierzbowska; Hieronim Barański; Irena Barańska; Jaroslaw Barański
 2. Biczowanie Pana Jezusa
  Tadeusz Zieliński; Izabella Szczerba; Hanna Wołowicz; Halina Ryglewicz; Marian Zakurzewski; Olesława Kupiec
 3. Ukoronowanie cierniową koroną
  Józef Kupiec; Jan Kupiec; Urszula Dereń; Marek Dereń; Z Rodziny Kupiec; Z Rodziny Kamuda i Witek; Z Rodziny Witków; Z Rodziny Zakurzewskich
 4. Niesienie krzyża
  Sobczyńska Małgorzata; Małgorzata Jóźwiak; Małgorzata Sobczyńska; Andrzej Barecki; Henryk Gajewski
 5. Ukrzyżowanie
  Bronisław, Marianna i Kasia Marciniak; Kajetan i Zofia Bągorscy; dziadków Michała, Wiktorię, Rozalię, Sylwestra

Czwartek 2.11.2023 – 14:30

TAJEMNICE ŚWIATŁA

 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  Jan Scharwerk, Ewa Kujawa, Maria Dąbrowska, Ludwika i Stefan Twardawa
 2. Objawienie Jezusa na weselu w Kanie
  Mama Felicja; Alina Sokup; Andrzej Barecki; Matylda Kostrzewska
 3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
  Małgorzata Jóźwiak; Rodzice Ludwik i Zofia; Jarosław Siewkowski
 4. Przemienienie na górze Tabor
  Małgorzata Sobczyńska; Dariusz Niemczewski; Bożena Wojciechowska; Arkadiusz Leihs
 5. Ustanowienie Eucharystii
  Stanisław Grążawski; Maria Klonowska; Krzysztof Gaweł;