Sakrament Chrztu Świętego w Szpitalu

Sakrament Chrztu Świętego w Szpitalu

CHRZEST W ZAGROŻENIU ŻYCIA DZIECKA BEZ UDZIAŁU KAPŁANA

W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia dziecka i zagrożenia życia z godnie z wolą Rodziców – należy niezwłocznie je ochrzcić.
Może to uczynić każda osoba, jeśli ma taką intencję. Należy wówczas: niewielką ilością czystej, bieżącej wody polać 3 krotnie (nieowłosioną skórę główki dziecka) podczas wypowiadania słów:

(np. Józef)
JÓZEFIE, JA CIEBIE CHRZCZĘ W IMIĘ OJCA + I SYNA + I DUCHA ŚWIĘTEGO.

Chrzest ten powinien być dopełniony przez Kapelana szpitala lub w rodzinnej parafii dziecka.
Zaistniały fakt chrztu dziecka w zagrożeniu życia jest odnotowany, a wraz dokumentacją medyczną zostaje wydany dokument Kapelana Szpitala, który należy przedstawić w swojej Parafii, a następnie dopełnienie obrzędu przyjęcia dziecka do Kościoła.

CHRZEST CHOREGO DZIECKA W SZPITALU Z UDZIAŁEM KAPŁANA

1. Do udzielenia pełnego chrztu dziecku przebywającemu w szpitalu wystarczy prośba jednego z rodziców lub prawnych opiekunów.
2. Jeśli jest to możliwe, powinni być obecni rodzice chrzestni, a przynajmniej jedno z nich. Wymagane jest zaświadczenie z parafii, że mogą być chrzestnymi. Inne kwestie i wątpliwości wyjaśniane są w osobistej rozmowie z kapelanem szpitala.
3. Potrzebne dokumenty (nie są bezwzględnie konieczne w zagrożeniu życia dziecka):
• Akt urodzenia dziecka, jeśli jest ono już zgłoszone do USC.
• Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
4. W dniu chrztu:
Spisywany jest akt chrztu w kancelarii parafii św. Jadwigi Królowej w Bydgoszczy z udziałem jednego z rodziców lub obojga oraz chrzestnych. Następnie chrzest udzielany jest dziecku w oddziale szpitalnym lub w kaplicy szpitala (w zależności od stanu zdrowia dziecka i pozwolenia lekarza).
5. Sakramentu chrztu nie powtarza się i nie wpisuje do księgi ochrzczonych w parafii zamieszkania Rodziców, gdyż jest on odnotowany w księgach metrykalnych parafii św. Jadwigi Królowej (ul. Wojska Polskiego 7; 85-171 Bydgoszcz). Rodzice otrzymują skrócony odpis aktu chrztu świętego.